აღწერა

კომპანია ”IREA” ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა ბათუმის უძრავი ქონების ბაზარზე. ის დაარსდა 2015 წლის ოქტომებრში და დღიდან დაარსებისა მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების საშუალებით ახორციელებს ყველა იმ ოპერაციას, რაც უძრავ ქონებასთან არის დაკავშირებული, მაქსიმალურად სწრაფად, ხარისხიანად და პირველად საქართველოში ევროპული სტანდარტების სრული დაცვით. 
 

კომპანიას გააჩნია საკუთარი სარეკლამო რესურსები: ვებ-გვერდები www.irea.ge, რომელიც მუდმივად მუშავდება და ახლდება და რომელთა საშუალებითაც ხდება კომუნიკაციის უზრუნველყოფა მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის. 

კომპანია დიდი ყურადღებას ანიჭებს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას საქართველოში. ჩვენ ინვესტორებს ბაზრის შესახებ არა მარტო სრულ და აქტუალურ ინფორმაციას ვაწვდით, არამედ ვეხმარებით მათ საინვესტიციოდ მომგებიანი ობიექტების მოძიებაში და საინვესტიციო პროექტის სრულ სტრუქტურირებაში. 

კომპანია “IREA”-ს ჯგუფი შედგება მაღალკვალიფიციური, ახალგაზრდა თანამშრომლებისაგან, რომლებიც მიისწრაფიან ახალი იდეებისა და მუდმივად განვითარებისაკენ. 

ჩვენ ვამაყოფთ ჩვენი პროფესიით და ყოველთვის გვიხარია თქვენთან თანამშრომლობა.